Lumière and Company 1995

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=M0aqmD90pE0] 40 בימאים בינלאומיים התבקשו לצלם סרטים בסינמטוגרף המקורי שהמציאו האחים לומייר. היו שלושה חוקים: א. אורך הסרט המקסימלי הוא 52 שניות (למרות שהם חרגו לא פעם) ב. סנכרון סאונד – אסור ג. מספר טייקים מקסימלי הוא 3 ניתן למצוא את רוב הקטעים כאן [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IQcwkh0CZjI]

Lumière and Company 1995

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=M0aqmD90pE0] 40 בימאים בינלאומיים התבקשו לצלם סרטים בסינמטוגרף המקורי שהמציאו האחים לומייר. היו שלושה חוקים: א. אורך הסרט המקסימלי הוא 52 שניות (למרות שהם חרגו לא פעם) ב. סנכרון סאונד – אסור ג. מספר טייקים מקסימלי הוא 3 ניתן למצוא את רוב הקטעים כאן [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IQcwkh0CZjI]

פינת המוזרות הישראלית

תכננתי לכתוב על ההכרה במשפט הבינלאומי, אבל אני כל כך חולה שהדבר היחיד שאני מצליח להתחבר אליו זה הקליפ ההזוי הזה: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-jBH_icex5I]

Picture of the day – Name your price

אני חושב שבעקבות כל הדיון על מדיניות "תג המחיר" של המתנחלים התמונה הזאת  יותר מראויה לתואר תמונת היום.

הקרב על עתיד סמכות השיפוט האוניברסאלית.

זוכרים את הקטע הזה שבכל פעם שאיש ממשל או צבא ישראלי מגיע לבריטניה הוא בדרך כלל שב על עקבותיו מחשש להעמדה לדין בגין פשעי מלחמה? אז כל הסיפור הזה עומד לבוא על סופו (לפחות בבריטניה). הממשלה הבריטית הציעה תחת The Police Reform and Social Responsibility Bill , שינוי אשר ידרוש אישור של מנהל התביעה הציבורית…

הקרב על עתיד סמכות השיפוט האוניברסאלית.

זוכרים את הקטע הזה שבכל פעם שאיש ממשל או צבא ישראלי מגיע לבריטניה הוא בדרך כלל שב על עקבותיו מחשש להעמדה לדין בגין פשעי מלחמה? אז כל הסיפור הזה עומד לבוא על סופו (לפחות בבריטניה). הממשלה הבריטית הציעה תחת The Police Reform and Social Responsibility Bill , שינוי אשר ידרוש אישור של מנהל התביעה הציבורית…